Slip pillemisbruget med et ophold på et misbrugscenter

By:

Når en læge udskriver receptpligtig medicin, som virker smertestillende eller angst dæmpende, er det som regel med en vis tids horisont. Denne forsigtighed har til formål at forhindre pillenarkomani hos patienter som får udskrevet disse former for medikamenter.

Hvad er pillenarkomani?

Pillenarkomani er et dagligdags ord for det, som i fagsprog kaldes afhængighed af receptpligtig medicin. Mange mennesker udvikler et overforbrug af medicin, som deres læge har ordineret imod eksempelvis smerter i forbindelse med operation eller traume, eller af angst dæmpende præparater.

Pillenarkomani er ikke noget nyt fænomen, men går mange år tilbage. Før i tiden var det i særdeleshed de stærke opiater som morfin samt barbiturater, som er meget tunge former for nerve medicin. Disse medikamenter var særdeles afhængigheds skabende, og misbrugere heraf led ofte døden ved overdosis.

Siden hen er opiaterne blevet erstattet af syntetiske opioider, som emulerer opiatets smertestillende effekter. Barbiturater anvendes heller ikke i forbindelse med dæmpning af angst symptomer, men er blevet erstattet af den medicin gruppe som kaldes benzodiazepiner.

Desværre er disse to grupper af medikamenter ikke mindre vanedannende end deres forgængere – og med internettets mellemkomst er det blevet endnu lettere at skaffe sig adgang til den stærke medicin. Derfor er pillenarkomani efterhånden et næsten lige så udbredt misbrugs fænomen i Danmark som alkoholisme. Og på samme måde som andre afhængigheds betingede misbrug skal pillenarkomani behandles professionelt.

Hvordan kommer jeg ud af mit pillemisbrug?

Hvis du oplever at dit forbrug af læge ordineret medicin har taget overhånd, bør du søge professionel hjælp til at lægge misbruget på hylden. Når du vælger at indskrive dig til behandling af afhængighed på Behandlingscenter Stien, vil du blive afgiftet under overvågede forhold og dernæst gennemgå effektiv terapi, som skal hjælpe dig med at få dit liv på ret køl igen.

Du kan kontakte Behandlingscenter Stien på https://behandlingscenter-stien.dk 

Posted in: Misbrugscenter