Som kristen kan det godt være svært at finde sit religiøse fodfæste i en hverdag, som er præget af verdslige tankemønstre. Når hverdagen kører på højtryk, er der ikke just gode vilkår for at dyrke åndeligheden og den dertil hørende refleksion. Samtidig er der mange troende som går og putter med deres spiritualitet. Det er nemlig ikke altid at kristne holdninger og værdier vækker genklang i et sekulariseret samfund hvor fokus ligger på materielle værdier. Af samme grund kan der ...