Besøg et kristent værested og få ro i sjælen

By:

Som kristen kan det godt være svært at finde sit religiøse fodfæste i en hverdag, som er præget af verdslige tankemønstre. Når hverdagen kører på højtryk, er der ikke just gode vilkår for at dyrke åndeligheden og den dertil hørende refleksion.

Samtidig er der mange troende som går og putter med deres spiritualitet. Det er nemlig ikke altid at kristne holdninger og værdier vækker genklang i et sekulariseret samfund hvor fokus ligger på materielle værdier. Af samme grund kan der godt være langt mellem ligesindede som har samme ønske om at leve i nåden på daglig basis.

Oplever du at du har svært ved at finde tid og rum til at dyrke din kristne tro kan du med fordel opsøge et kristent værested hvor du kan finde ro og accept. Og har du en weekend, eller måske endda flere uger, til din rådighed er det en god idé at tilbringe tid på et kristent refugium.

Hvad er et refugium?

Et refugium er traditionelt set et fristed hvor man kan trække sig tilbage fra verden og hverdagen, og finde ro i simple dagligdags ritualer og hellige handlinger.

Hvis du har brug for at møde andre kristne på lige fod og vilkår kan du således booke et ophold på et af de kristne refugier i Danmark. Her vil du finde at der er tid til såvel bibelstudier og meditation på egen hånd som til fælles ritualer – for eksempel morgenbøn, liturgi og sang. Du vil møde andre kristne som også trænger til at mærke sig selv og deres tro gennem både fællesskab og alene tid. Og hvis du ønsker at udvide din kristne horisont kan du med fordel vælge et økumenisk refugium hvor alle kristne fra samtlige retninger inden for den kristne kirke er velkomne.

Mikkelsbakke Refugium er et økumenisk refugium på Mors. Du kan læse mere på https://www.mikkelsbakke.dk/